Een vitale en duurzame organisatie ontwikkeld zich op basis van het bewust-zijn waarmee de juiste “dingen” gedaan worden. Er zijn geen eindeloze vergaderingen of rapporten meer nodig om de dis-balans in de organisatie te verbeteren. Met het Bewust Bedrijf Model® wordt ervaren waar de belemmeringen zitten om tot werkelijke transformatie van jezelf en de organisatie te komen. Dit geeft een uniek nieuw empowerment proces voor mens en organisatie. Inmiddels ben ik gecertificeerd begeleider en coach met dit betoverende Bewust Bedrijf Model® zie www.bewustbedrijf.nl.

Ondernemers, leidinggevenden, bestuurders, teams, kortom de mens is continue op zoek naar een dynamisch evenwicht tussen de interne en externe krachten van de organisatie. Veelal gebruiken we eindeloze woordenstromen in rapporten of tijdens vergaderingen om hier uiting aan te geven. En woorden leiden tot veel communicatie stoornis. Zou het ook mogelijk zijn om met minder woorden sneller tot de kern te komen, te ervaren waar de ontbrekende stukjes zitten die de vitale energie van de organisatie belemmeren om te stromen?

Het Bewust Bedrijf Model® is speciaal ontwikkeld om de vitale energie van de mens in interactie met de organisatieprocessen te ervaren en te doorgronden en om blokkades te doorbreken.

Het model werkt voor ondernemers, leidinggevenden, professionals, management teams, besturen en uitvoerende teams.

Het geeft antwoorden op vragen rondom persoonlijke en team effectiviteit, met de producten en diensten die men wilt voortbrengen, en met de functie die men wilt bekleden in de organisatie en de samenleving. Niet in de laatste plaats brengt het die verbindingen die wenselijk zijn om tussen medewerkers onderling met passie en trots in en voor de organisatie te werken.

Kortom het hart en de ziel van de organisaties van waaruit we de dingen doen. Dat heet bewust-zijn, het schept nieuwe langdurige werkrelaties (intern en extern), creëert nieuwe marktkansen, is de basis van maatschappelijk ondernemen. En leidt uiteindelijk tot blijvende vitale werkorganisaties.

Het Bewust Bedrijf Model® laat zeven aspecten van een organisatie zien. De groene en gele cirkels gaan over de binnenkant, de mens en het bewustzijn. De bruine cirkels gaan over de fysieke realiteit in een organisatie. Een organisatie is vitaal als:
- de zeven cirkels in het model voldoende aandacht krijgen
- in iedere cirkel mensen betrokken zijn
- er balans is tussen de afzonderlijke cirkels:Quick scan:

Het model ligt levensgroot op de vloer en een persoon of een team gaat hierin staan. Zij ervaren aan den lijve hoe de stand van zaken is in de organisatie en welke thema’s er spelen. Het is meteen voelbaar wat belemmerend werk in de organisatie of bij een persoon en hoe je dit kunt oplossen. Deze directe ervaring en inzichten zorgen voor bewustwording en versterking van het innerlijke weten, het gaat voorbij de eindeloze woordenstroom en alle mis-communicatie van dien. Deze Quick scan is vaak de krachtige basis voor daadwerkelijk veranderingen op gedragsniveau (empowerment) in mens en organisatie.

Transformatie proces:

Op basis van de quickscan heeft men (persoonlijk, directie, team, etc) zicht op oude patronen in het kijken naar en uitvoeren van de taken, werkwijze, processen en producten en diensten. Aan de hand van het model wordt men begeleid om oude patronen en belemmeringen om te vormen, waardoor mensen weer in hun flow komen, teams onderling een diepere verbinding aan gaan, medewerkers daadwerkelijke commitment geven voor de organisatie en de producten en diensten die het voorbrengt in en voor de samenleving. Het overtreft de eindeloze woordenstroom in rapporten en discussies om als mens en organisatie vitaal te blijven in afstemming met de omgeving.

Download het Bewust Bedrijf Model van TAO:

Bewust-Bedrijf-Model-TAO.pdf